Quality Bytes
 
חדשות
קטגוריה :       סדר החדשות :
מתאריך :       עד תאריך :
טקסט חופשי :  

סוכני ביטוח רוכשים את פתרון מרכזיית IP TelXpress
2015-09-06 13:33
בהמשך לשיתוף הפעולה עם תוכנת עתיד עשרות פניות והתעניינות רבה במרכזיית IP TelXpress.
סוכני ביטוח רבים כבר רכשו את המרכזייה בניהם: הירשוביץ פתרונות סוכנות לביטוח, גוונים סוכנות לביטוח, זאב אנג'ל סוכנות לביטוח, אונגר פישר סוכנות לביטוח וכו'.
הפתרון נותן מענה לשיוך השיחה מתוך המרכזייה לתיק הלקוח והקפצת שיחה במערכת עתיד.
בימים אלה אנחנו ממשיכים להתקין את פתרון המרכזייה בעשרות משרדי סוכני ביטוח.