Quality Bytes
 
חדשות
קטגוריה :       סדר החדשות :
מתאריך :       עד תאריך :
טקסט חופשי :  

Quality Bytes הטמיעה בהצלחה את מערכת המרכזייה TelXpress בחברת כתר הוצאה לאור
2014-12-31 13:41
המרכזייה עלתה לאויר בנובמבר 2014, ומשרתת כ 70 משתמשים אשר רובם יושבים במרכז הלוגיסטי והתפעולי, ועוד שני סניפים מרוחקים.
המרכזייה החליפה מרכזייה אנלוגית ישנה.
המרכזייה TelXpress נותנת פונקציונאליות רבה למשתמשים בעיקר בנושאי שירות לקוחות, מכירות ותפעול.
היתרונות הרבים באים לידי ביטוי בנתבים, בהקלטות שיחות וביכולת טכנולוגית אשר לא היתה קיימת עד היום.