Quality Bytes
 
חדשות
קטגוריה :       סדר החדשות :
מתאריך :       עד תאריך :
טקסט חופשי :  

פרויקט שידרוג הרשת בקיבוץ הזורע
2014-01-01 13:25
חברת Quality Bytes השלימה פרוקט של שידרוג הרשת הפנימית בקיבוץ הזורע.
במסגרת הפרויקט הוחלפו המתגים הישנים במתגים של חברת סיסקו.
החלפת המתגים הביאה ליציבות הרשת הפנימית של הקיבוץ ויכולות ניטור גבוהות.
כתוצאה מהפרויקט הקיבוץ נהנה מיכולת הפרדת הרשתות בין הבתים וחסימת הגלישה בין בית לבית בקיבוץ.