Quality Bytes
 
חדשות
קטגוריה :       סדר החדשות :
מתאריך :       עד תאריך :
טקסט חופשי :  

NetMSG גרסה 3
2011-08-07 12:04
Quality Bytes גאה להכריז על שחרור NetMSG 3 וזמינותה להורדה כהתקנה מלאה ובפורמט MSI

מהי NetMSG ומה היא עושה?
NetMSG הינה תוכנת מסרים מידיים הפועלת באוריינטציה ארגונית. תוכנת ה-NetMSG מציגה את כל המשתמשים האחרים בארגון (אוטומטית, ללא צורך בהוספת אנשי קשר) או לחלופין כל המשתמשים העובדים באותה המחלקה. הודעות שנשלחות מגיעות כהודעות מתפרצות במרכז המסך ולא מסתפקות בהבהוב עדין בשורת המשימות. נוסף על כך, תוכנת NetMSG מאפשרת "צ'אט", משלוח קישורי אינטרנט, תמונות וקבצים.
נוסף על היותה תוכנת מסרים מידיים, ל-NetMSG מספר ממשקי תוכנה המאפשרים לשלוח אליה הודעות ממערכות מידע ומאפשרות באמצעות API מתוחכם דו כיווני להפעיל אובייקטי COM בתחנה ולבצע בהם פעולות מרוחקות.

מה דרוש כדי להתקין את ?NetMSG?
NetMSG דורשת שירות רשת בשם QBIPC. שירות QBIPC מגיע עם ServerXpress, QBFax ו-TelXpress וניתן להתקין אותו גם על שרתי Windows ו-Linux. חבילת ההתקנה בקישור זה אמנם מכילה התקנה לגירסה ישנה אבל מצורפות בה הוראות ורכיבי השרת.
  צילום מסך NetMSG
חדש ב-NetMSG 3
  • ממשק המשתמש עוצב מחדש ברוח תוכנות המסרים המידיים העדכניות. הממשק מציג רשימה אנכית המציגה את פרטי אנשי הקשר בפס אחד עבה ניתן להציג את כל פרטי אנשי הקשר באמצעות חלונית "מאפיינים"
  • הסטורית שיחה שובצה באופן מלא ב-NetMSG והיא מופעלת כברירת מחדל
  • הוסרה מגבלת משלוח ל-5 אנשי קשר וכעת ניתן לבחור כל מספר אנשי קשר ולשלוח אליהם הודעה

NetMSG 3 כלקוח CTI ל-TelXpress
  • מערכת ה-NetMSG מתפקדת גם כלקוח CTI עבור מערכת ה-TelXpress. תמיכה ב-TelXpress מתחילה מ-TelXpress 2 שתשוחרר בימים הקרובים והיא מופעלת באופן אוטומטי ברגע ש-NetMSG מבינה שהיא פועלת בסביבה בה מותקנת TelXpress
  • באמצעות NetMSG ניתן לחייג דרך המחשב בשלוחות המחוברות ל- TelXpress באמצעות חייגן מלא
  • שיחות נכנסות מציגות על מסך המחשב את פרטי הזיהוי של השיחה הנכנסת. תכונה זו מתפקדת כצג עבור "שלוחה טיפשה" ומחליפה עבורה את המסך
  • החייגן ב-TelXpress מאפשר לחייג גם לאנשי קשר מספרי הטלפונים של ה-TelXpress, מהספריה הפרטית והספריות הציבוריות
  • NetMSG אוספת עבור המשתמש גם את רשימת השיחות האחרונות (יוצאות, נכנסות ושיחות שלא נענו)
  • הקשה ימנית על אנשי קשר מאפשרת לחייג ישירות לשלוחה שלהם

צילום מסך NetMSG

קישורי הורדה

NetMSG 3.0.1 עברית - התקנה מלאה
NetMSG 3.0.1 עברית - התקנת MSI (להפצה ב-Group Policy)