Quality Bytes
 
חדשות
קטגוריה :       סדר החדשות :
מתאריך :       עד תאריך :
טקסט חופשי :  

מודול מידע מיקום משתמש ב-ServerXpress
2011-06-13 15:11
חדש: מודול מידע מיקום משתמש ב-ServerXpress

מודול מידע מיקום משתמש מטפל במיפוי כתובות משתמשים למיקום פיזי במתגים. באמצעות מודול מידע מיקום משתמש ניתן לטפל במספר מרכיבי רשת ואבטחה
  • זיהוי מיקום משתמשים בכתובות דינמיות (DHCP) עד לרמת היציאה
  • זיהוי יציאות ארגוניות אליהו חוברו מספר כתובות (מתגים לא מורשים, תחנות וירטואליות)
  • מיפוי מכתובת MAC או כתובת IP למיקום פיזי ב-SWITCH

מידע מיקום משתמש עובד מול מתגים מנוהלים המספקים גישה ב-SNMP. בין המתגים הנתמכים נמצאים מתגים מבית 3COM, Procurve, Cisco ו-Linksys. המערכת דוגמת את המתגים אחת ל-30 דקות (ברירת מחדל) וממפה את מיקום המשתמשים ברשת המתגים הארגונית. לאחר המיפוי המידע מוצג ברשימת הכתובות של ה-DHCP, ברשימת המחשבים והכתובות (לכתובות שניתן לקשר), ובדפים ייחודיים המציגים באופן גראפי את מפת המתגים הארגונית.