Quality Bytes
 
Cryoserver - מערכת ארכוב דואר
כללי ארכיטקטורה אבטחה ניהול מודולים

ניהול מערכת
  • משתמשים בסיסיים יכולים להשתמש במנוע חיפוש רב העוצמה של Cryoserver לקבלת גישה למאגר דוא"ל שלהם בלבד מ- Outlook .
  • משתמשים בעלי הרשאות בעלי יכולת לחפש מיילים בכל המאגר כולו. רמה זו של גישה מיועדת מספר מצומצם של מהימנים (כגון קצין הציות, מנהלת משאבי אנוש או מנהל הגנת נתונים) בתוך הארגון. משתמשים בעלי הרשאות נדרשים לציין את הסיבות שלהם לחיפוש וכל החיפושים שהם מבצעים נרשמים, ותמלילי הפעולה מאוחסנים באופן אוטומטי בפורמט מוצפן ב- Cryoserver.
  • שומרי נתונים (DataGuardians תמלילי הפעולה של כל החיפושים שניתן לשחזור נשלחים באמצעות הדוא"ל לשומרי נתונים (DataGuardians).
  • מנהלים - מנהלים אחראים ליצירת ושמירה על חשבונות ספציפיים ב- Cryoserver, אשר מוגבלים בדרך כלל למספר קטן של חשבונות חסויים ומנהליים. כל הפעולות נרשמות למטרות הביקורת; למנהלים אין גישה למאגר דוא"ל.


משאבים

עדכונים אחרונים
עוד...